اجرای پانتومیم رامین شهسوار

اجرای پانتومیم رامین شهسوار
۱۹ آبان ۹۵
ساعت ۱۸
کافه تئاترشهرتبریز
(میدان دانشسرا، تئاتر شهرتبریز)

 

 

اجرای پانتومیم رامین شهسوار

اجرای پانتومیم رامین شهسوار