اطلاعیه بازدید رایگان موزه های تبریز 

 

اطلاعیه بازدید رایگان موزه های تبریز – به مناسبت روز جهانی گردشگری چهارشنبه ۵ مهر۹۶ بازدید از تمام موزه‌ها و اماکن فرهنگی تاریخی برای عموم مردم رایگان است.

بولتن فرهنگی هنری تبریز
@ebultan