بازارچه صنایع دستی هانی لطفی

 

بازارچه صنایع دستی هانی لطفی (تکنیک اسکرچ برد)

زمان: ۲۶و۲۷ آذر ۹۴ ساعت۱۰ الی۲۱
مکان : رشدیه، بلوار بهارستان، برج رشدیه، سالن تشریفات