برنامه زمانبندی اجراهای دوره اول جشنواره تک خوانی نمایشنامه

۲۳ تا ۲۹ ابان

در آموزشگاه یاج‌لو (روبروی موزه اذربایجان کوچه شهید دل حامد پلاک ۱۴)

 

روز تاریخ ۱۸:۳۰ ۱۹:۳۰
شنبه ۲۳ آبان رضا گل آور
یکشنبه ۲۴ آبان محمد قنبری یوسف اکبرزاده
دوشنبه ۲۵ آبان بهرام نوبری
سه شنبه ۲۶ آبان فاطمه حسینی جلال خاکزاد
چهارشنبه ۲۷ آبان بهرام حسن بابایی نسرین مرادی
پنجشنبه ۲۸ آبان
جمعه ۲۹ آبان سیامک افسایی رامین بوستانی