بزرگداشت شهدای تازاخورماتو

با حضور خانواده های مجاهد این شهدا

و شهدای تبریزی جبهه مقاومت

زمان: یکشنبه ۲۹ آذر۹۴ بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: خیابان عباسی، مسجد المهدی (عج)