همایش تاریخ معماری و شهرسازی ایران

بدلیل درخواست مکرر پژوهشگران و علاقه مندان و فرصت محدود اعلام شده قبلی مهلت ارسال مقالات تا ٣٠ آذرماه تمدید گردید.
جهت ثبت نام و ارسال مقالات به سامانه زیر مراجعه فرمایید (محورهای کلی در سایت کنکره موجود است):
Eazarbaijan.chaui.ir
همایش تاریخ معماری و شهرسازی ایران
مهلت ارسال آثار :
تا ۲۰ آذر۹۵
تبریز،میدان حکیم نظامی،خ آزادی،دانشگاه هنر اسلامی تبریز

 

تاریخ معماری و شهرسازی ایران

تاریخ معماری و شهرسازی ایران