تجلیل از داوطلبان سلامت شهر

همایش تجلیل از داوطلبان سلامت شهر تبریز
چهارشنبه ۲۴ آذر۹۵
ساعت ۱۰ صبح
ائل گلی،تالار اندیشه

با بولتن همراه باشید و بولتن را به دوستان خود معرفی کنید

تجلیل از داوطلبان سلامت شهر

تجلیل از داوطلبان سلامت شهر