تدریس دف و دایره

تدریس دف و دایره/اساتید:مسعود حبیبی .مهرداد کریم خاوری

تدریس دف به صورت ترکیبی از شیوه نوین دف نوازی با استفاده از کتب سه جلدی مسعود حبیبی که تاکید بر روی وزن خوانی و تئوری ریتم دارد وهمچنین
شیوه خانقاهی مهرداد کریم خاوری که تاکیدش بر نواختن قدرتی و سرعتی دف به همراه تکنیکهای بسیار زیبای خانقاهی میباشد
و تدریس کتاب ارزشمند استاد بیژن کامکار که شامل قطعات زیبایی برای دف نوازی میباشد

آموزشگاه موسیقی هنری✮شرق✮ 🔽🔽🔽🔽🔽🔽

هزینه کلاس ها ۱۲۰ هزارتومان است که برای اعضای بولتن با تخفیف ۵۰ درصدی ( معادل ۶۰ هزارتومان ) خواهد بود.
آدرس :
بالاتر از چهار راه ابوریحان. جنب ممد اباد ، آموزشگاه هنری شرق

تدریس دف و دایره