گزارش تصویری از نمایشگاه گروهی تصویرسازی هوما  

گزارش تصویری از نمایشگاه گروهی تصویرسازی هوما – نمایشگاه گروه تصویر گری هوما
۸ تا ۱۲ شهریور۹۶
ساعت ۱۷ الی ۲۰
چ منصور، به طرف پل منصور، ک قره باغی های کوچک، بادامچیلار، پ ۱،گالری نار
عکس از روابط عمومی نمایشگاه گروهی تصویرسازی هوما
نشر از بولتن فرهنگی هنری تبریز
@ebultan