تعطیلی سینماها در سالروز شهادت امام جعفر صادق

تعطیلی سینماها در سالروز شهادت امام جعفر صادق – اطلاعیه
با توجه به شهادت امام جعفر صادق(ع) سینما های تبریز از ساعت ۱۹ چهارشنبه ۲۸ تیر لغایت پایان پنجشنبه ۲۹ تیر۹۶ تعطیل میباشد
بولتن فرهنگی هنری تبریز
@ebultan

تعطیلی سینماها در سالروز شهادت امام جعفر صادق