تمدید مسابقه عکس قوجامان تبریزیم

 

تمدید مسابقه عکس قوجامان تبریزیم/قابل توجه عکاسان عزیز شهرمان، به علت تغییرات جوی احتمالی اواخر شهریور ماه، دبیرخانه ی مسابقه قوجامان تبریزیم تصمیم به تمدید زمان مسابقه تا آخر شهریور ماه گرفته است تا عکاسان عزیز از این فرصت برای ثبت عکسهای زیباتر استفاده نمایند.
این مسابقه با روح آماتوری حاکم بر آن از اولین مسابقه تاکنون سعی در ترغیب جوانان و نوجوانان علاقمند، به سمت عکاسی است و پذیرای همه عزیزان حرفه ای، نیمه حرفه ای و آماتور در این رقابت می باشد.
همه عزیزان فارغ از سطح و قدمتشان در عکاسی می توانند در این رقابت شرکت کنند و عکسهایشان از زیبایی های تبریز را برای رقابت در این مسابقه طبق شرایط مندرج در پوستر ارسال نمایند.

 

تمدید مسابقه عکس قوجامان تبریزیم

تمدید مسابقه عکس قوجامان تبریزیم