گزارش تصویری از رونمایی از هشتمین جشنواره بین المللی عکس فیروزه

گزارش تصویری از رونمایی از هشتمین جشنواره بین المللی عکس فیروزه
عکس از داود نجفی

نشر ازبولتن فرهنگی هنری تبریز