جشنواره خانه تکانی محیط زیستی – آل این آل لاله پارک تبریز

با اندیشه های سبز و همتی همگانی برای حمایت از منابع آبی سرزمینمان به استقبال بهار می رویم جشنواره خانه تکانی محیط زیستی

با همکاری خانه محیط زیست، اداره کل آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی و هایپرمارکت آل این آل لاله پارک تبریز – اسفند ۹۵

عکس‌ها از مجید رحمانی

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز

جشنواره خانه تکانی محیط زیستی، لاله پارک تبریز