گزارش تصویری از جشنواره پخت نان سنتی

جشنواره پخت نان سنتی ۱۱ دی ماه ۹۵ در نمایشگاه شمس تبریزی برگزار و درآمد حاصل از فروش نان صرف آزادسازی زندانیان شد.

این برنامه در حاشیه نمایشگاه خانواده شمس تبریزی واقع در چایکنار، بعد از زیرگذر آبرسان، پارک شمس، محل پارک بانوان برگزار شد.

 

عکس‌ها از فاطمه اسفندیار