گزارش تصویری از جشن لبخند ابوریحان

گزارش تصویری از جشن لبخند ابوریحان – عکس از داود نجفی
نشر از بولتن فرهنگی هنری تبریز

امیر حجازی نویسنده و کارگردان تئاتر به پاس یک دهه حضور مستمر در جشنواره تابستانی تبریز مورد قدردانی قرار گرفت

غزنوی خواننده نام آشنای تبریزی در جشن لبحندقطعاتی از موسیقی آذربایجان را اجرا کرد

عملیات شعبده بازی از دیگر بخش های مهیج و پر نشاط جشن لبخند با هنرمندی علیرضا شوکتیان

اقشار مختلف مردم به تناسب از محتواهای سودمند جشن های لبخند منتفع می شوند

نمایش ویژه کودکان در جشن لبخند که با استقبال گسترده آنان همراه بود

 

 

١٢ شهریور ٩۶| محله ابوریحان