گزارش تصویری از جشن لبخند در پارک بزرگ فرودگاه تبریز

گزارش تصویری از جشن لبخند در پارک بزرگ فرودگاه تبریز – جشنواره تابستانی تبریز
( جشن لبخند تبریز)

۵ مرداد۹۶
ساعت ۲۱:۳۰
پارک بزرگ روبروی فرودگاه

عکس از داود نجفی 
نشر از بولتن فرهنگی هنری تبریز


جشنواره تابستانی تبریز چند سالی است که مهمان پارکهای شهر تبریز است و با مردم محله ها سلام و علیکی دارد 🙂 این برنامه حدودا دو ساعته شامل مسابقات ، نمایش ، موسیقی ، سخنرانی ها و …. است.همواره از این برنامه استقبال خوبی میشده اما امسال با اطلاع رسانی در بولتن فرهنگی هنری تبریز شاهد رکورد شکنی این جشنواره هم بوده ای که از لطف همراهان بولتن بی نهایت تشکر میکنیم