جشن لبخند پارک بانوی مهر – جشنواره تابستانی تبریز

(جشن لبخند پارک بانوی مهر –  جشن لبخند تبریز)
۱۱ مرداد۹۶
ساعت ۲۱:۳۰
شهرک باغمیشه، خانه چوبی، پارک بانوی مهر

بولتن فرهنگی هنری تبریز
@ebultan

 

جشنواره تابستانی تبریز چند سالی است که مهمان پارکهای شهر تبریز است و با مردم محله ها سلام و علیکی دارد 🙂 این برنامه حدودا دو ساعته شامل مسابقات ، نمایش ، موسیقی ، سخنرانی ها و …. است.همواره از این برنامه استقبال خوبی میشده اما امسال با اطلاع رسانی در بولتن فرهنگی هنری تبریز شاهد رکورد شکنی این جشنواره هم بوده ای که از لطف همراهان بولتن بی نهایت تشکر میکنیم
عکس از داود نجفی
نشر از بولتن فرهنگی هنری تبریز