گزارش تصویری از جشن لبخند پارک گمرک

گزارش تصویری از جشن لبخند پارک گمرک – جشنواره تابستانی تبریز
( جشن لبخند تبریز)
۹ مرداد۹۶
ساعت ۲۱:۳۰
جاده سنتو، روبروی گمرک، بوستان احسان

بولتن فرهنگی هنری تبریز
@ebultan
جشنواره تابستانی تبریز چند سالی است که مهمان پارکهای شهر تبریز است و با مردم محله ها سلام و علیکی دارد 🙂 این برنامه حدودا دو ساعته شامل مسابقات ، نمایش ، موسیقی ، سخنرانی ها و …. است.همواره از این برنامه استقبال خوبی میشده اما امسال با اطلاع رسانی در بولتن فرهنگی هنری تبریز شاهد رکورد شکنی این جشنواره هم بوده ای که از لطف همراهان بولتن بی نهایت تشکر میکنیم
عکس از داود نجفی