جشن دوازدهمین سالروز گشایش موزه زنده سفال تبریز با حضور مسئولین ، هنردوستان وهنرمندان شهر، با میزبانی هیئت مدیره، اعضا و هنرجویان دوره های مختلف گذشته و فعلی انجمن دوستداران سفال آذربایجانشرقی، روز دهم شهریور ماه در موزه زنده سفال تبریز برگزار گردید.
این جشن فرصتی شد تا هنرمندان، هنردوستان و مسئولین در فضایی شاد و صمیمی امکان گفتگو و شناخت بیشتر از وضعیت موجود را به‌دست آورند تا بتوانند برای آینده برنامه ریزی واقعی تری رقم بزنند.
ازبرنامه‌های این جشن ارائه تعدادی از پروژه‌های آموزشی دوره‌های سفال مشبک، کتیبه و قالب‌گیری در فضای نمایشگاه موقت موزه زنده سفال، ارائه موسیقی اصیل و سنتی در متن برنامه، جمع‌آوری هدایای مدعوین که بصورت مشارکت در تهیه سهام خرید کتاب‌های تخصصی برای موزه زنده سفال تبریز، رونمایی ازکتاب‌هایی که سال گذشته از سهام مشارکت تهیه کتاب خریداری شده‌بود، رونمایی ازیادمان دوازدهمین سالروز گشایش موزه زنده سفال تبریز، اهدای یادمان دوازدهمین سالروز گشایش موزه به جناب آقای مهندس اکبر تقی‌زاده اصل بعنوان حامی موثر درحفظ هنر سفال‌گری بومی اذربایجان، اهدای یادمان دوازدهمین سالروز گشایش موزه زنده سفال تبریز به جناب آقای مهندس پورمهدی معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار آذربایجانشرقی، و شکرگزاری و احترام به درخت انجیر موجود در محوطه خانه‌ سفال بود.
گفتنی‌ست موزه زنده سفال تبریز، واقع در خانه علوی در خیابان شمس تبریزی، همه روزه پذیرای علاقمندان به بازدید و یادگیری هنر سفال‌گری است.

گزارش از شیوا خباز آذر / عکس‌ها از گیتی زنجانی


Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال02.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال02
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال05.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال05
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال07.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال07
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال06.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال06
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال03.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال03
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال04.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال04
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال01.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال01
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال08.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال08
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال09.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال09
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال10.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال10
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال13.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال13
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال11.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال11
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال12.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال12
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال14.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال14
Warning: getimagesize(/home/ebultan/public_html/wp-content/uploads/photo-gallery/sofal95/thumb/موزه_سفال15.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 164

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194

Warning: Division by zero in /home/ebultan/public_html/wp-content/plugins/photo-gallery/frontend/views/BWGViewThumbnails.php on line 194
موزه سفال15