• چهار شنبه ها و پنج شنبه ها ساعت 16:30 الی 18

• شعر و عروض: چهارشنبه ها
• داستان‌نویسی: پنج‌شنبه‌ها• مدرس داستان: جاوید سیفی ( دبیر سابق انجمن ادبی دانشگاه تبریز، برگزیده‌ی دومین جشنواره کشوری جایزه ادبی تبریز، دارای گواهینامه نویسندگی )

• مدرس شعر و عروض: کسری مینائی ( دبیر انجمن شعر دانشگاه تبریز، مدرس و داور کانون شاعران آموزش و پرورش )

• تلفن هماهنگی: 09372829968

• خیابان حجتی غربی (استاد جعفری) – جنب مسجد امام سجاد(ع) – طبقه پائین مطب دکتر دیانتی – آموزشگاه مبتکر