جلسات پخش و نقد فیلم

 
#اطلاعیه
جلسات پخش و نقد فیلم/سینماتک انجمن سینماگران استان جلسات پخش فیلم خود را آغاز کرد. علاقمندان جهت ثبت نام و شرکت در این جلسات به دفتر انجمن مراجعه نمایند.
اول سربالایی ولیعصر،سینما ناجی

جلسات پخش و نقد فیلم

جلسات پخش و نقد فیلم