نشست ادبی خط سوم  به همراه دو نوازی عود و سنتور

همراه شعرخوانی شاعران تبریز و نقد آثار توسط کارشناسان جلسه
نشست ادبی خط سوم
به همراه بخش موسیقی : دو نوازی عود و سنتور
چهارشنبه ۲۴  آذر۹۵
ساعت ۱۶
چایکنار،پارک مسافر،ساختمان جواهر،سازمان فرهنگی هنری شهرداری

حضور عموم آزاد است

با بولتن همراه باشید و بولتن را به دوستان خود معرفی کنید

دو نوازی عود و سنتور

دو نوازی عود و سنتور