روح مکان در باغ ایرانی

هشتمین نشست تخصصیروح مکان در باغ ایرانی:سخنران :

دکتر لیلا مدقالچی
(استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز )


واژه مکان همواره با طیف وسیع معانی در بیشتر فضاهای معماری مطرح می باشد. وقتی صحبت از “مکان” است منظور بیش از یک جایگاه تجریدی و فضای عینی است. علاوه بر خصایص محیطی و عینی ،خصایص ذهنی نیز در بوجود آمدن مکان دخیل هستند.
باغ ایرانی به عنوان محیطی که از دیرباز نمونه متعالی از منظر ایران و تصویر باورهای ایرانی-اسلامی می باشد با ویژگی های لاهوتی عناصرش مورد توجه است.
در نشست پیش رو سعی داریم تا با بررسی عناصر باغ ایرانی و تطبیق آنها با مفاهیم و اجزای مکان کیفیت واجد معنای روح مکان در باغ ایرانی را شناسایی کنیم.

زمان : ۲۸ آذرماه ۹۵ / ساعت ۱۷ الی ۱۹

مکان: خیابان امام، نرسیده به شریعتی شمالی، طبقه فوقانی سینما قدس، سالن جلسات حوزه هنری

توضیحات بیشتر و رزرو از طریق سایت زیر :

http://eaz-uia.ir/1395/09/17/755/

روح مکان در باغ ایرانی