سمینار اصول و فنون مذاکره

سخنران: محمدرضا شعبانعلی
16 مهر 93 – ساعت 15 الی 20
قیمت بلیت: 100.000 تومان
در سالن پتروشیمی تبریز

با ارایه گواهی شرکت در سمینار

رئوس مطالب:
• ارتباطات و مذاکره بین فردی
– شخصیت شناسی طرف مقابل
– الگوهای رفتاری در مذاکره
– چالش‌های مذاکره
• ارتباطالت و مذاکره تجاری و سازمانی
– قوانین امتیازدهی درمذاکره و مدیریت فضای جلسه
– مدیریت مذاکره گروهی – فرصت‌ها و چالش‌ها
– نحوه معرفی و ارایه محصولات و خدمات
– مذاکره تلفنی
• حضور و ارتباط در فضای آنلاین و مجازی
– تفاوت رفتار انسان‌ها در فضای آنلاین و آفلاین
– مذاکره و ارتباط در فضای آنلاین
– ردپای آنلاین در شبکه‌های اجتماعی
– برندسازی با استفاده از فضای آنلاین

آدرس برگزارکننده و مرکز فروزش بلیت:
مجتمع فنی تبریز (آبرسان، جنب خانه فرهنگ) – 33350269 و 33366260
انتشارات فروزش (نرسیده به آبرسان) – 33362929
انتشارات فروش (ولیعصر، مابین فلکه بازار و شریعتی) – 33301467