کارگاه یک روزه شیت بندی و پرزانته معماری

 

کارگاه یک روزه شیت بندی و پرزانته معماری/گروه معماری موسسه آموزش عالی دانشوران تبریز برگزار می‌کند:کارگاه یک روزه شیت بندی و پرزانته معماری
مدرس:مهندس محمدرضا طالبی
زمان: جمعه ۳ دی ماه ۱۳۹۵
از ساعت ۱۰ الی ۱۵
هزینه شرکت در کارگاه برای دانشجویان موسسه۲۰ هزار تومان.
هزینه برای سایر شرکت کنندگان:۳۰ هزار تومان
مهلت ثبت نام: ۳۰ آذر ۱۳۹۵
تلفن رزرو:۲۷ ۹۳ ۸۲۸ ۰۹۱۴

مدیر گروه معماری

کارگاه یک روزه شیت بندی و پرزانته معماری

کارگاه یک روزه شیت بندی و پرزانته معماری