فراخوان طراحی لوگو

 

فراخوان طراحی لوگو
برای مجله پژوهه هنر اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهلت ارسال آثار : ۲۰ آذر۹۵

Tiaj@tabriziau.ac.ir

در تلگرام عضو بولتن شوید:
https://telegram.me/joinchat/BQgwADvkifwxUImPf6Vo8g

 

فراخوان طراحی لوگو