فیلم شهر موش‌ها 2 در سینماهای تبریز

برنامه اکران فیلم شهرموشها2 در سینماهای تبریز:
در سینما ناجی: ۱۴ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۰
و در سینما ۲۹ بهمن: ۱۲ – ۱۴ – ۱۶ – ۱۸ – ۲۰