جشنواره تابستانی تبریز – جشن لبخند کوی شهید بهشتی
( جشن لبخند تبریز)
۲ شهریور۹۶
ساعت ۲۰:۴۵
خ استاد جعفری، کوی شهید بهشتی

بولتن فرهنگی هنری تبریز
@ebultan

جشن لبخند کوی شهید بهشتی –  جشنواره تابستانی تبریز چند سالی است که مهمان پارکهای شهر تبریز است و با مردم محله ها سلام و علیکی دارد 🙂 این برنامه حدودا دو ساعته شامل مسابقات ، نمایش ، موسیقی ، سخنرانی ها و …. است.همواره از این برنامه استقبال خوبی میشده اما امسال با اطلاع رسانی در بولتن فرهنگی هنری تبریز شاهد رکورد شکنی این جشنواره هم بوده ای که از لطف همراهان بولتن بی نهایت تشکر میکنیم
عکس از داود نجفی