نشست ۲۴ ارتباط دو سویه معماری و شهرسازی جناب آقای دکتر علیلو ۳ آذر
نشست ۲۵ طراحی شهری و ریشه های آن در معماری جناب آقای دکتر فهیمی ۱۰ آذر
نشست ۲۶ معرفی شهرساز جناب آقای مهندس نجاتی ۱۷ آذر
نشست ۲۷ ضرورت هماهنگ سازی سیاست های معماری و شهرسازی اعضای پانل: دکتر شقاقی، دکتر عبدالله ‏زاده، دکتر ثقفی ۲۴ آذر

 
مکان: تبریز، خیابان امام، نرسیده به چهارراه شریعتی، طبقه فوقانی سینما قدس، سالن جلسات حوزه هنری تبریز
زمان برگزاری : ۳ شنبه هر هفته، ساعت ۱۶ الی ۱۸‏

حضور برای تمام علاقه مندان، اساتید و دانشجویان آزاد و رایگان می باشد.‏