گروه صحنه برگزار میکند:

نمایشنامه‌خوانی مجردها
با اجرای: فاطمه حسینی، حامد منافی
یکشنبه۱۵ آذر ساعت ۱۷
در کافه رسپیرو (ائل‌گلی، روبروی شیرینی تک‌درخت)
تلفن رزرو میز: ۰۹۳۶۶۴۸۱۴۰۲

همراه با پوشش رادیو بولتن