نمایشگاه مرز صفر درجه و نوستالژی حضور

مجموعه آثار عکاسی فاطمه زهزا الموسوی و سنا ناجیان

۲۳ آذر الی ۲۷ آذر ۹۳

مکان: تبریز خیابان شریعتی جنوبی، تقاطع پاستور، ساختمان آریا، طبقه سوم، گالری رودکی

ساعات بازدید: ۱۵ الی ۲۰