نمایشگاه حفظ سنتهای ملی یلدا

نمایشگاه حفظ سنتهای ملی یلدا
از ۲۵ تا ۳۰ آذر۹۵
ساعت ۱۵ الی ۲۱:۳۰
میدان بسیج،محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

با بولتن همراه باشید

نمایشگاه حفظ سنتهای ملی یلدا

نمایشگاه حفظ سنتهای ملی یلدا