نگاهی به نمایشگاه نوروزانه موزه سفال تبریز

فروش انواع سفال و‌ سرامیک با ۱۵٪ تخفیف نمایشگاهی در نمایشگاه نوروزانه موزه سفال تبریز

تا ۲۷ اسفند۹۵ ساعت ۱۰-۱۹
خیابان شمس تبریزی، روبروی خیابان گرو، کوچه علوی، موزه زنده سفال تبریز (خانه تاریخی علوی)

 

در ادامه می‌توانید عکس‌هایی از نمایشگاه نوروزانه موزه سفال تبریز را مشاهده نمایید.

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز

نمایشگاه نوروزانه خانه سفال تبریز