نمایشگاه عکس گروهی هنرجویان عکاسی، دوره‌های مقدماتی و‌ تکمیلی انجمن هنر عکاسی استان

مدرس دوره: حسین صدری

از ۱۹ تا ۲۵ #اسفند۹۵
ساعت ۱۵ تا ۱۹
سینما ناجی
ابتدای سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمای۲۲بهمن تبریز

عکس‌ها از الیار یکتن