نمایش خاکسپاری اسپوزیتو

نمایش خاکسپاری اسپوزیتو اثر رونالد ریبمن

طراح و تهیه کننده، بابک فرمند
بازیگران امین حاجی اکبری،شاهین کاظم نژاد ،سینا شاکر نسب
و خاطره نور تاب

با حضور ماکان صالحی

بخشی از عواید فروش بلیط به بنیاد نیکوکاری دست های مهربان تعلق خواهد گرفت.

 

نمایش خاکسپاری اسپوزیتو
از ۲۰ لغایت ۲۹ آبان۹۵
ساعت ۱۹
میدان دانشسرا،تئاتر شهر تبریز

 

نمایش خاکسپاری اسپوزیتو

نمایش خاکسپاری اسپوزیتو