نمایش دشمن مردم

کارگردان: امیر حجازی / نویسنده: آرتور میلر

از ۲۴ شهریور تا ۱۷ مهر ساعت ۱۸ در سالن اصلی [تالار اقبال آذر] (مجتمع فرهنگی-هنری۲۹بهمن)
بعد از مدتها انتظار یکی از آثار فاخر و جاودانه دنیای نمایش در تبریز توسط

کارگردان نمایش‌های چشم اندازی از پل و همه پسران من (آثار آرتور میلر) به روی صحنه میرود
بازیگران رضا گل آور، شهرزاد شکوریان، سعید ذوالفقاری، محمد اردوبادی،

محمد حاجی زاده، سارا جودی، شاهین کاظم نژاد، میثم ولی خانی، بهزاد معصومی، سینا شاکرنسب و سجاد قنبری

خرید بلیت: ebilit.com