نمایش ساقی سرمست

نمایش ساقی سرمست/نمایش ساقی سرمست از ۲۶ لغایت ۲۸ آبان ماه ۹۵ساعت ۱۶.
آدرس : مرند،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سالن سینما فرهنگ مرند
حضور برای عموم آزاد و رایگان است

 

نمایش ساقی سرمست

نمایش ساقی سرمست