همایش دورهمی خانواده ها

همایش دورهمی خانواده ها

نهمین جشنواره تابستانی تبریز

همایش دورهمی خانواده ها

طرح تعویض کتاب در ازای کاغذ باطله

رصد نجوم

زمان: جمعه ۱ مرداد۹۵ ساعت ۱۶ به بعد

مکان: پارک ولیعصر تبریز