نگاهی به نمایشگاه پوستر از بد حادثه ، دنیز اسماعیلی

 

در روزگاری که فضای بیمار دانشگاه ها، نسل ششم گرافیک ایران را کلافه کرده و خبری از آن نسل با انگیزه و هدفمند چند سال پیش نیست، دخل گالری های خصوصی از پس خرجشان بر نیامده در حالی که گالری های دولتی در مقابله با چشمان پر توقع هنرمندان عاجزند، هنوز هم فطرت والای انسانی، روح هنرمند را به چالش میکشد و توانی ناشی از شور در معدودی از این نسل سرد بر می انگیزد.
اولین بار که دنیز اسماعیلی را دیدم کلافه و گسیخته به نظر میرسید، دنیز هنرمندی ریسک پذیر است. اهل سعی و خطاست و راکد بودن در خونش نیست. روزی که در مورد این نمایشگاه صحبت کردیم شک داشتم روند منطقی و منظمی تا انتهای راه پیش ببرد ولی با پشتکاری ستودنی همه مراحل لازم را طی کرد.
انسان هایی که می توانستند یک معمار، یک ورزشکار یا یک هنرمند باشند < از بد حادثه > دیکتاتور هایی نامدار شدند.
هیچ هنرمندی در آغاز چهارچوب مشخص و خط مشی قاطعی برای خود در نظر نمیگیرد چرا که آزادی پرواز و قدرت خلاقیت را از او خواهد گرفت اما این اجازه را به مضامین و نقوش میدهد تا در طی مراحل طراحی، خود را دیکته کنند.
این نمایشگاه صرفا با نیت دهن کجی به دشمنان بشریت با تکنیکی نوین در مکتب پاپ آرت استارت خورد، مطالعات اجتماعی مختلفی طلبید و با وسواس خاصی به انتخاب نفرات انجامید.
نیاز به اشاره نیست که تکنیک آگاهانه و شیوه های انتخاب فونت و چیدمان با کسب شناخت کافی از مکتب پاپ و تحت تاثیر لحن و شخصیت هر پوستر صورت گرفته.
برای دنیز اسماعیلی و هم نسلانش موفقیت و لذت ناشی از تلاش آرزو میکنم.
سجاد اسعدی

 

نمایشگاه پوستر «از بد حادثه» دنیز اسماعیلی، تا ۸ دی‌ماه در نگارخانه مجتمع سینمایی ۲۲ بهمن، واقع در اول سربالایی ولیعصر، سینما ناجی، طبقه زیرزمین دایر است.