پناهگاه حیوانات پردیس تبریز به عنوان اولین و تنها مرکز حمایت از حیوانات بی سرپرست در تبریز هم اکنون نیازمند کمک‌های شما عزیزان است. این بناهگاه در خطر نابودی‌ست و به کمک‌های همه حیوان دوستان دنیا نیاز دارد. با توجه به شکایات همسایه های زمین کنونی پناهگاه به مراجع قانونی و ارگانهای زیربط، پناهگاه حیوانات پردیس در موقعیت بسیار سخت و خطرناکی قرار گرفته است و بایستی هرچه سریعتر تا دوماه زمین جدید پناهگاه ساخته شود.

با توجه به سرد شدن هوا من عاجزانه از همه شما مهربانان درخواست کمک و یاری مینمایم زبان بسته های پناه آورده را بی پناه نگذارید.

حتی کوچکترین کمک شما با جمع شدن میتواند گره بزرگی از این مشکل بگشاید خطر بزرگی این زبان بسته ها را تهدید میکند

شماره تماس مدیریت پناهگاه
(ژیلا پورایرانی) ۰۹۱۴۳۱۵۳۲۸۵

جهت حمایت از ما:
انجمن حامی حیوانات تبریز به شماره
۶۱۰۴۳۳۷۸۳۶۶۹۵۸۲۳

دیدار عمومى براى علاقه مندان:
جمعه مورخه ٢٣مهرماه از ساعت ١٠ الى ١٧

تبریز صوفیان، روبروى شهرک سرمایه گذارى خارجى سمت برگشت به تبریز پشت مغازه هاى سنگى پناهگاه پردیس