کارگاه تفکر طراحیمدرس: دکتر بهرام هوشیار یوسفی

زمان: جمعه ۱۱ دی۹۴ ساعت۹الی۱۸

مکان: هتل گسترش تبریز

 

تفکر طراحی جستجو برای ایده های نو، سفری برای ارائه راه حل مسئله ای است که در ابتدا تعریف نشده باشد

بیاندیش و معمار خلاقی باش

 

اطلاعات بیشتر و ثبت نام: ۰۹۱۴۹۱۶۲۹۲۲

صبحانه معمارانه با حضور مهمانان ویژه و پذیرایی ناهار