کارگاه ریتم و تنبک

کارگاه ریتم و تنبک پژمان حدادی
از ۲۶ تا۲۷ آذر۹۵

تبریز – ولیعصر،فلکه رودکی،نبش کوچه خوارزمی،آموزشگاه چنگ
۰۴۱۳۳۳۲۱۵۸۱

همراه بولتن باشید و از سورپرایزهای ویژه بولتن لذت ببرید

کارگاه ریتم و تنبک

کارگاه ریتم و تنبک