کارگاه های آموزشی جشنواره لباس

کارگاه های رایگان آموزش تخصصی دومین جشنواره استانی مد و لباس بهمن۹۴

 

علاقمندان به شرکت و حضور در کارگاه ها میتوانند با شماره تلفن ۳۳۲۴۸۴۰۹ تماس خاصل نموده و یا به آدرس بلوار استاد شهریار(جایکنار)، جنب پارک مسافر، مجتمع جواهر تبریز، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، دفتر معاونت مراجعه فرمایید

 

زمان: ۲۶ الی ۳۰بهمن۹۴

مکان: بلوار ۲۹بهمن، بالاتر از بیمارستان ۲۹بهمن، مجتمع فرهنگی ۲۹بهمن