کنسرت حسام الدین سراج در تبریز باهمراهی گروه‌های بیدل و پارسا

پنج‌شنبه ۲۱ و جمعه ۲۲ خرداد ساعت ۲۱ – تالار پتروشیمی تبریز‌(خ گلکار)

داوود ورزیده (نی)، امیر حسین احمد خوانی (بم تار)، آیدین نورمحمدی (کمانچه)، علیرضا راستین فر (تار)، محمود فرهمند (تنبک)، مسعود حبیبی (دف)

خرید بلیت: ebilit.com