موسسه طنین جاویدان آراز تقدیم می‌کند:

کنسرت رحیم شهریاری و گروه آراز در تبریز

پنجشنبه ۴ و سه‌شنبه ۹ شهریور ۹۵ ساعت ۱۸ و ۲۱

چهارشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۲۱ تمدید شد

در آمفی تئاتر پتروشیمی تبریز (خ گلکار)

خرید بلیت: ebilit.com