کنسرت رحیم شهریاری در تبریز

کنسرت رحیم شهریاری و گروه آراز در تبریز

پنج‌شنبه ۸ بهمن و جمعه ۹ بهمن ۹۴ – ساعت ۱۸ و ۲۱

در آمفی‌تئاتر پتروشیمی تبریز (بلوار استاد شهریار)

خرید بلیت: ebilit.com