کنسرت منه گوره

رحیم شهریاری و گروه آراز

پنج‌شنبه ۲۳ و جمعه ۲۴ اردیبهشت ساعت ۱۸ و ۲۰:۳۰

در آمفی تئاتر پتروشیمی تبریز (خ گلکار)

خرید بلیت: ebilit.com