کنسرت گروه چارتار در تبریزموسسه ایماژ با افتخار تقدیم میکند:
کنسرت گروه چارتار در تبریز

برای اولین بار
پنج‌شنبه ۳ دی و جمعه ۴ دی ۹۴ – ساعت ۱۸ و ۲۱
در آمفی‌تئاتر پتروشیمی تبریز (بلوار استاد شهریار)

خرید بلیت: ebilit.com