گزارشی کوتاه از نمایشگاه وصله ای بر جیبهای خالی
نمایشگاه  گروهی نقاشی سعیده امیر عبداللهیان_مهتاب علی ابادی_فرشته امام وردی_حبیبه دیبازر_سونا عبدالعظیم زاده_مریم ایلاتی_محمد کشاورز_جواد قنبرپور_صحرا تقی زاده مسن_مهراذین رضایی_هلیا سلمانی در محل نگارخانه ی هنرمند برگزار میشود.

منتخبی از آثار هنرمندان ذکر شده، با موضوعات و  فرم های متنوع عرضه شده اند. شیوه ی رنگ گذاری  به عنوان بخشی از تکنیک و ذهنیت  جستجوگر هنرمند و استفاده از رنگ های سمبلیک در برخی آثار که جنبه ی تزیینی و دکوراتیو به آثار داده اند.طبیعت و ذهن هنرمند به عنوان منابع الهام با توجه به آموخته ها و دانش هنری شان در اغلب اثار، با شیوه ی بیان انتزاعی در انتقال مفاهیم ذهنی که در قالب بوم عینیت می یابند.

به نظر میرسد بازخورد دریافت شده از جانب هنرمند در قالب نمایشگاه های گروهی با توجه به فضای محدود گالری ها و انباشتگی اثار ارائه شده،در مقایسه با تمایشگاه انفرادی به مراتب ضعیفتر و محدود تر باشد.

این نمایشگاه از دوازدهم الی شانزدهم دی ماه در نگارخانه ی هنرمند برگزار میشود.

 

شاهرخ شعبانی