نشست یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن
پدیدار شناسی خانه

سخنران :
دکتر مهدی سلطانی
[مدرس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز]

زمان : ۱۶ مهر ماه ۹۶ | ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان : طبقه فوقانی سینما قدس، سالن جلسات حوزه هنری

در میان رویکردهای مختلف به هستی، پدیدارشناسی جایگاه ویژه‌ای دارد؛ همچنین در رویکردهای فلسفی گوناگون به معماری هم «در مقام ساختن» و هم «در مقام خواندن»، محل و موقعیت پدیدارشناسی بی همتا ست. در واقع نمی‌توان پدیدارشناسی را در کنار رویکردهای دیگر گذاشت. معرفت انسان نسبت به پدیدارها، بر دو قسم معرفت حضوری و معرفت حصولی است. پدیدارشناسی به عبارتی، همان معرفت حضوری است. همه‌ی انسانها دریافت‌های پدیدارشناختی از جهان دارند. چه آن دریافت‌ها را بیان بکنند و چه بیان نکنند. ما می‌توانیم در برابر آثار هنری، یا درون آثار معماری قرار بگیریم و آنها را فهم پدیدارشناختی بکنیم و آن فهممان را بیان کنیم. نیز می‌توانیم فهم‌های پدیدار شناختی انسانها را از آن اثر مورد مطالعه قرار دهیم. در هر حال پدیدارشناسی به معنای روش و رویکرد می‌تواند افق‌های جدید پیش‌روی محققان معماری و معماران بگشاید.
همچنین در میان آثار و گونه‌های مختلف محصول فعل معماری، «خانه» با دیگر گونه‌ها بسیار متمایز است. خانه‌های ما بخشی از وجودمان اند و فراتر از یک ساختمان، پاره‌ای از ما را ساخته‌اند. گفتار پیش رو در پی آن است که اندیشه‌های چهار نفر از بزرگان فلسفه و معماری را در زمینه «پدیدارشناسی خانه» شناسانده و بابی به فهم شباهت‌ها و تمایزهای این چهار اندیشه پدیدارشناسانه بگشاید.

حضور در نشست آزاد و رایگان می باشد و جهت حضور رزرو الزامی است.

رزرو و کسب اطلاعات بیشتر از اینجا.کلیک کنید 

شماره تماس
۰۴۱۳۵۵۳۳۴۴۷
بولتن فرهنگی هنری تبریز

یک پنجره برای شنیدن